Úvod

Aplikační programové vybavení OKnouze/OKslužby slouží jako nástroj orgánů státní a místní správy pro vedení agendy dávek pro občany v hmotné nouzi ve smyslu Zákona o pomoci v hmotné nouzi (111/2006 Sb.) a agendy příspěvku na péči pro osoby závislé na péči jiné osoby ve smyslu Zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.).

Aplikační programové vybavení OKnouze/OKslužby řeší zejména tyto úlohy výše uvedených agend:

Aplikace OKnouze/OKslužby je řešena jako klient/serverový systém a poskytuje běžný uživatelský komfort grafického uživatelského rozhraní.

Důležité informační zdroje o aplikaci OKnouze/OKslužby:

Elektronické zdroje:

Příručka popisuje jednotlivé formuláře, způsob zadávání údajů a možnosti uživatelských akcí.

V místech, kde práce s aplikací nevyplývá zcela z kontextu, je stručně popsána souvislost s jinými částmi aplikace a vliv zadaných údajů na chování aplikace v jiných úlohách, zejména na vyhodnocení dávek, ošetření výplat apod.

Pro ujasnění důležitých souvislostí jsou některé kapitoly doplněny tabulkami s popisem významných pojmů, se kterými aplikace pracuje.

Nápověda pro aplikační programové vybavení OKnouze/OKslužby, 30.03.2021 10:31:12 (build ac0f850).